Privatlivspolitik

Dataansvarlig og kontaktoplysninger:

Type2dialog

Høstvej 3, 2800 Kgs. Lyngby

CVR-nr.: 26872014

Telefon: 5148 0750

E-mailadresse: info@type2dialog.dk

Oprettelse af profil

Formål: Oplysninger givet ved oprettelse af profil anvendes til at identificere brugeren for at kunne tilpasse information og notifikationer, til at tage kontakt ved mistet password eller ved tilmelding til aktiviteter. 

Opbevaring af personoplysninger: Vi opbevarer dine kontaktoplysninger lige så længe som du ønsker at beholde din profil. Hvis du afmelder din profil, vil dine oplysninger blive slettet derefter. Hvis du gennem en længere periode, på ca. 2 år, ikke har logget på din profil, vil vi revurdere relevansen af vores behandling.

Vores retsgrundlag for behandlingen:

  • De behandlede kategorier af personoplysninger er kortlagt samt dertilhørende behandlingshjemmeler Jf. Artikel 6 stk. 1 litra f – det er rimeligt, at der behandles personoplysninger ifm. oprettelse af en bruger, så brugeren opbygger en profil identitet og kan udnytte hjemmesiden optimalt.
  • Helbredsoplysninger på personer med demens vil også blive behandlet og behandlingshjemmelen vil være Artikel 9 (vedr. Behandling af særlige kategorier af personoplysninger), stk. 2, litra a vedr. samtykke og vil overholde kravene i Artikel 7 vedr. Betingelser for samtykke.

Sletning: Hvis du afmelder din profil, vil dine personoplysninger (navn, mail og telefonnummer) blive slettet derefter. Hvis du gennem en længere periode, på ca. 2 år, ikke har logget på din profil, vil vi revurdere relevansen af vores behandling. Dine kommentarer i diverse grupper, mv. vil stadig være på sitet, men vil fremgå som anonym.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig – hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til indsigt i dine oplysninger
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til at trække samtykke tilbage
Hvis behandlingen er baseret på et samtykke, så har du ret til at trække dette samtykke tilbage.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.