Sundhedsstyrelsens træningsguide til mennesker med demens

Sundhedsstyrelsen har opdateret deres træningsguide med nye øvelser, så den nu indeholder hele 27 øvelser, som kan udføres i eget hjem, i naturen, i træningscenteret eller sammen med andre i foreninger eller på pleje- og aktivitetscenteret.

Sundhedsstyrelsens træningsguide til mennesker med demens

Fysisk aktivitet kan styrke livskvaliteten for mennesker med demens

Her finder du guiden på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:
Træningsguide for mennesker med demens 

Fysisk aktivitet, der får pulsen op og styrker musklerne, er godt for alle mennesker. En fysisk aktiv hverdag styrker livskvaliteten og har stor betydning for bevarelsen af et godt helbred og for opretholdelsen af funktionsevnen.

Guiden indeholder 27 øvelser, der er fordelt på fem forskellige hverdagsmiljøer: Du kan tilgå alle fem herunder ved at klikke på det blå links. 

 1. Eget hjem - øvelser og lege der egner sig til brug i eget hjem:
  Fysisk aktivitet i eget hjem 
 2. Naturen - øvelser og lege der egner sig til brug i naturen:
  Fysisk aktivitet i naturen
 3. Træningscentret - øvelser og lege der egner sig til brug i træningscenteret:
  Fysisk aktivitet i træningscenteret
 4. Foreningen - øvelser og lege der egner sig til brug i foreningen:
  Fysisk aktivitet i foreningen 
 5. Pleje- eller aktivitetscenter - øvelser og lege der egner sig til brug på plejehjem eller aktivitetscenter:
  Fysisk aktivitet på pleje-eller aktivitetscenteret 

Guiden er opdelt i to nye publikationer

En kort udgave, der kun indeholder øvelser: Træningsguide for mennesker med demens - Kort udgave 

Og en fuld version, der indeholder baggrundsviden, kommunikation og alle øvelserne: Træningsguide for mennesker med demens - Lang udgave 

Fakta om guiden

”Træningsguiden for mennesker med demens” er oprindeligt udviklet i 2018 til Sundhedsstyrelsen af konsulenthuset PLUSS, Ældre Sagen og Institut for Idræt og Ernæring (NEXS), Københavns Universitet som led i National Demenshandlingsplan 2025. Sundhedsstyrelsen udbreder nu guiden yderligere i tæt samarbejde med ældreorganisationer, kommuner og frivillige ved bl.a. at udgive de to, nye publikationer.

Kommende korte film

I efteråret 2021 kommer der på Sundhedsstyrelsens hjemmeside et par korte film om erfaringerne med at anvende guiden blandt brugerne, som skal inspirere andre til at tage guiden i brug.

Vi takker Sundhedsstyrelsen og alle bidragsydere

Vi takker Sundhedsstyrelsen sst.dk, Colourbox for foto og alle de bidragende for en inspirerende guide til fysisk træning for mennesker med demens.
Træningsguide for mennesker med demens